Kallelse till årsmöte!
Här med kallas medlemmar till årsmöte, onsdag den 19 juni 2024 kl 18:00. Forumsalarna Folketshus Boden.
På dagordningen är sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar den 17-18 juni kl 09:00-10:00 och dessa handlingar hämtas på Boden Handbolls kontor som är på Kungsgatan 22.