Boden Handboll logo

Integritetspolicy

boden handboll IF

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-18.

Boden Handboll IF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via bodenhandboll.se

Vilka personuppgifter som vi samlar
Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail på webbplatsen. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. Mer info om cookies här.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, ansökan om medlemskap i föreningen, delta eller anordna event hos oss eller väljer att fylla i en enkät eller om du vill delta i en tävling. Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring. Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?
Boden Handboll IF överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via bodenhandboll.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information
Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar. För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta. De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (info@bodenhandboll.se) för att göra en begäran.