Hoppa till innehållet

Boden Handboll IF

Klubbsamverkan

Överenskommelsen gäller ett samarbete enligt Svensk Handbolls regelverk samt ett utökat samarbete i enlighet med BBK HF:s förslag i sitt svar på Boden Handboll IF:s förfrågan om samarbete.

Vi är tillsammans övertygade om att det i Boden finns förutsättningar för handboll på högsta nationella nivå eftersom Boden har en lång och stark handbollskultur. Just nu är det också en härlig atmosfär runt handbollen i Boden inte minst tack vare vårt avancemang till elitserien SHE.

För att skapa uthållighet i högsta serien är samarbetet mellan föreningarna ett stort och nödvändigt steg. Det är viktigt att unga spelare i BBK HF:s ungdomsverksamhet ser att det är möjligt att nå spel på högsta nivå, samtidigt som det för Boden Handboll IF är viktigt med en bred lokal bas.

Föreningarna har ambitionen att generellt höja nivån på handbollen lokalt och regionalt. Vi har som ett led i detta engagerat tränare och tränarmentor från högsta nationella nivå med känt resultat. Ambitionen är vidare att höja handbollsgymnasiets status, med målet att behålla talanger i Boden samt att locka talanger från regionen att välja handbollsgymnasiet i Boden före andra alternativ.

”Det är med stor glädje vi går in i samarbetet med BBK HF, det är av största vikt för Boden Handboll IF att ha ett lokalt samarbete, och speciellt med en förening som BBK HF som har en stor ungdomsverksamhet speciellt på damsidan och driver ett eget damlag i div 1. Samarbetet är ytterligare ett steg för att skapa förutsättningar för uthållighet i SHE”, säger Jalle Svanberg ordförande i Boden Handboll IF.

”Vi har under våren haft mycket konstruktiva samtal som lett fram till denna uppgörelse. Det vi kommit fram till bygger på ett ömsesidigt givande och tagande som förhoppningsvis kommer leda till att vi tillsammans blir bättre. För BBK HF innebär samarbetet att vi genom spelar- och ledarutbyten kommer kunna höja förmågan i hela vår redan breda och välfungerande verksamhet”, säger Nils Johansson ordförande i BBK HF.

Föreningarnas gemensamma målsättning är:

  • Att bibehålla ett damlag i elitserien.
  • Att bibehålla ett damlag i division 1 damer.
  • Att på sikt etablera ett herrlag i allsvenskan.
  • Att genom utbildning och nyttjande av varandras resurser höja ledar- och tränarnivån.

 

Föreningarna kompletterar varandra på ett bra sätt, vilket inte minst märks genom att Boden Handboll IF driver ett damlag på högsta nationella nivå att jämföra med BBK HF:s verksamhet som består av 18-20 lag med ca 340 aktiva där drygt 200 är flickor/damer