Boden Handboll IF har haft årsmöte den 20 juni
 
– 15 st medlemmar på plats
– Ordförande Alina Maglic omvaldes på ett år
– Omval på alla övriga poster
– Verksamhetsberättelsen godkändes
– Förvaltningsberättelsen visade på ett positiv resultat för säsongen 22-23
– Resultat 265 000 kr
– Budget och verksamhetsplan godkändes för 23-24
– Målsättningen är att ha ett positivt eget kapital